Lovprisning af Gud for det levende håb

Første Petersbrev 1: v3 Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi fader, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, v4 til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene til jer, v5 som af Guds magt ved troen bevares til en frelse, der holdes rede til at åbenbares i den sidste tid. v6 Da skal I juble, skønt I nu en kort tid, hvis det skal være, må lide under prøvelser af mange slags, v7 for at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige guld, der dog prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. v8 Ham elsker I uden at have set ham, ham tror I på nu uden at se ham, men I skal juble med en uudsigelig, forklaret glæde, v9 når I kommer frem til troens mål, jeres sjæles frelse.