Vi er en flok personer, som har arrangeret os i arbejdet på Pottemagerens Hus :) i brænd for at se vores land forvandlet via bøn.