Dagens Ord til 2. oktober 2017.


Kol. 1:12 – 14. ”I bør være glade og taknemmelige over, at vor himmelske Far har
givet jer adgang til alt det, han har til sine børn, dem der lever i lyset”.
Han har jo frigjort os fra mørkets magt og ført os ind i sin elskede Søns rige.
På grund af Jesu død blev alle vores synder tilgivet, og vi blev erklæret skyldfri.
Jesus har ikke kun givet os overfladiske ideer og meninger at leve på.
Han er gået helt ned under os, og har friet os fra mørkets magt.
Mørkets magt søger hele tiden at drive os bort fra Guds plan for vore liv.
Denne magt friede han os fra, men han gik videre end det.
Han flyttede os over i sin elskede Søns rige.
Jesus standsede heller ikke der, han kendte os og vore skrøbeligheder, så han
gjorde os rede til at leve i denne nye verden.
Han lod os forstå, ”at vor himmelske Far har givet jer adgang til alt det, han har for
sine børn, der lever i lyset”.
Han har givet os forløsningen, som for det første er, frigørelsen for syndens byrde,
som har tynget os.
Dette giver en dyb indre glæde og begejstring, som giver enhver, der har været
bundet og bliver fri, fyldes med denne glæde.
Der er dog ikke noget at betænke sig på. Gud har ladet sig forlige igennem Kristus.
Han gjorde os duelige, så lad os da leve og udfolde os i denne duelighed og glæde
os over forsoningen og forløsningen.
Aron Jensen