Dagens Ord 12. november 2017 Jesus siger: ”Frygt ikke!”


Jesus siger: ”Frygt ikke!”

Jesus var altid i modvind! Var det fordi, han var imod noget? Nej det skyldtes, at

han ville, at folket skulle tilbede Gud, og ikke som det skete i hans samtid, hvor

loven var blevet gjort til det egentlige.

Farisæere og lovkyndige havde meget travlt med, at det enkelte menneske skulle

overholde loven ned til mindste detalje. De havde sat sig på loven. Det var et lovens

diktatur, hvilket slet ikke var lovens bestemmelse. Loven var erkendelse af Guds

storhed og ikke et middel til undertrykkelse. Nok om lov.

Hvorfor lyder det igen og igen, når Gud åbenbarer sig: ”Frygt ikke”. Det er det

voldsomme indtryk, man får ved ar opleve Guds indgriben. Når jeg har taget dette

emne op skyldes det mere, at vi tager det for let. Disciplene oplevede, at 5000

mennesker fik det, de kunne spise. Men det indebar ikke, at han også kunne stille

stormen på søen, for her måtte Jesus sige: ”Frygt ikke.”

Hvad har det at sige os? Er der noget, vi skal lære af det? Jeg tror, vi skal tro på det,

vi selv beder om, for jeg tror, at hvis Jesus umiddelbart gav os, det vi beder om, så

ville vi blive rystede, og det kunne være på sin plads med frygt ikke.

Jeg tror ikke på en ydre fromhed gør, at den skaber afstand mellem Gud og os. På

den anden side kan vi også blive så familiære i vort forhold til Jesus, at vi fratager

ham hans Guddommelighed, og så bliver vores bøn bare remser af ord uden alvor

og virkeligt indhold.

Lad os bede som dem der tror, at Jesus er Gud, og at han belønner dem der søger

ham. Vi kan altså uden frygt komme til Jesus med alt, der ligger os på hjerte,

Frygt ikke du lille hjord for jeres Far har besluttet at give jer Riget!!

Aron Jensen