9. okt. Fordømmelse.Fordømmelse er et grimt ord, og vi skal passe rigtig meget på, for vi kan så
nemt komme til at dømme andre. Men på den anden side, skal vi også
rådgive andre, hvis de gør noget, som er helt galt. Og det kan nemt blive lagt
ud, som om vi dømmer. Vi skal hele tiden bede Jesus vise os, hvordan vi skal
handle og udtrykke os. Stol på Ham, da vil Han også hjælpe dig.
Det er så nemt at se splinten i din broders øje, men kan du se bjælken i dit
eget?
Døm ikke, for at I ikke skal dømmes; thi den dom, I dømmer med, med den
skal I selv dømmes. Mat. 7: 1.
Der står skrevet: ”Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i
Kristus Jesus. Rom. 8: 1.
Det passer også. Men kender du tanken om at fordømme dig selv? Den
tanke kan nemt komme, hvis vi kommer i tanken om noget, vi har gjort, som
ikke var helt rigtig. Derfor er det godt, at have brødre og søstre i Herren, som
vil rådgive og hjælpe.
Der står også, at Gud retfærdiggør den, som har tro på Jesus. Rom. 3: 26.
Ved troen får vi tilgivelse for vores synd. Og vi bliver retfærdiggjort uforskyldt
af Hans nåde. Det kan godt være svært at forstå, det gør heller ikke noget.
Hovedsagen er, at det er sandt, - og at vi vil tro det!
”Hvem vil mig fordømme? Jesu blodestrømme, sænker jeg mig i. Gud for alle
riger, dømmer selv og siger: Denne han er fri. Han er to’t i Jesu blod! Satan,
synd og død må rømme, hvem vil mig fordømme?” En rigtig skøn lovsang,
som jeg tror mange kender.
Må vi alle erkende, at alt er kun af nåde. Uden Guds nåde, så var der ikke
noget menneske tilbage på denne jord. Husk Gud elsker ALLE mennesker.
Amen
Else Käs