9 nov Jesus svarede:

 ”Min Mor og mine brødre – det er alle dem, der hører
Gud ord og handler på det”.
I denne tid bliver der sagt utroligt mange ord, også mange ord som
aldrig skulle have været sagt.
Her tænker jeg især på Israel, som bliver anklaget både tidligt og sent.
Det lille land er omgivet af hensynsløse fjender på alle sider.
Der er mange gange flere fjender, end den hær, de selv kan mønstre.
For os er Israel en broder, som er hadet selv af store grupper i FN.
Vi beder dagligt for folket og Israel, og glæder os over hvert eneste
fremskridt vi ser.
Der er dog noget mere vigtigt og personligt end storpolitikken. Her
tænker jeg på den enkeltes forhold til sine omgivelser.
Jeg har selv to brødre og en søster, som jeg er tæt forbundet med,
så hvordan stiller jeg mig til Jesu ord, når han siger?
”Min mor og mine brødre er dem, der hører Guds ord og handler efter
det”
Naturligvis kan vi ikke have samme tætte forhold til mennesker, vi ikke
er vokset op sammen med.
Vi kan dog have et indbyrdes forhold, der er lige så tæt som et
søskendeforhold,
Men det Jesus siger rækker videre ind i vores sjæl og ånd.
For Jesus sagde: ”Og handler på det”.
Hvad skal vi så gøre? Jeg skal elske min næste som mig selv. Jeg
tænker på de samtaler, Jesus førte med farisæerne.
De var jo meget lovlydige, og det sagde Jesus aldrig noget til.
Det han altid eftersøgte hos dem var: ”Barmhjertighed, omsorg og
medfølelse”.
Hvordan har vi det personligt med dette?
Siger vi os helt fri og påberåber os Guds nåde. Guds nåde er der ingen
tvivl om; men der kan være tvivl om, om vores indstilling er på linje med
Guds ord.
Dette skal ikke på nogen måde være dømmende, men blot et ord til
overvejelse.
Aron Jensen