9. marts. Vent på Guds hjælp.

Vent på Guds hjælp. At vente er noget af det vanskeligste for os mennesker. Vi forventer et svar næsten før, vi har stillet et spørgsmål eller angivet et behov. Det er måske en følge af det høje tempo, alting skal foregå i efter nutidens krav. Om dette siger Salmernes Bog 37:5-7: ”Overgiv din vej til Herren, stol på Ham, så griber Han ind, Han lader din ret bryde frem som lyset og din retfærdighed som den klare dag. Vær stille over for Herren vent på ham!”

Det kan være svært for nogen at overgive sin sag til Herren, for det er jo så nærliggende for os at gøre det selv, og så er man jo også fri for at vente på Guds indgreb. Vi vil jo så gerne, at det skal gå hurtigt, men her siger Salmen, at din ret bryder frem som lyset. På denne årstid er dagslyset meget længe om at bryde igennem, om sommeren går det hurtigere. En af vore vanskeligheder er at have tillid til, at Gud virkeligt griber ind.

Når vi somme tider synes, der er langt imellem, at vi ser Guds indgreb helt tydeligt. Så tror jeg ikke, vi skal søge fejlen hos Gud men hos os selv, vi skyndte os at løse problemet på vores egen måde. Vi havde ikke tro og tillid nok til at vente på Gud. Hvem af os kan ikke bekræfte, at da vi tog sagen i egen hånd, viste der sig nogle bivirkninger, som vi ikke havde regnet med. Med et lille eksempel fra medicinens verden. Gud ved alt, og når han løser vore problemer, bliver det til velsignelse.

Kære Gud - giv os tro, tillid og forventning i vore hjerter, så vi giver os selv tid til at vente og se din indgriben i vores sag. Herre giv os tro, så vi tør vente på dit indgreb.

Aron Jensen