9. april. "Du er hos mig"

”Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig, din stok og din stav er min trøst.” Salme 23. 4.

 ”Frygt ikke, for jeg har løskøbt dig, jeg kalder dig ved navn, du er min. Går du gennem vand, er jeg med dig, gennem floder, skyller de ikke sammen over dig; går du gennem ild, bliver du ikke forbrændt, flammen brænder dig ikke. For jeg er din Gud, Israels Hellige er din frelser.” Esajas 43. 1 – 3.

 ”Du er hos mig”. Guds nærvær er alfa og omega i vor vandring med Gud. Han er os altid nær, i gode såvel som onde dage. Selvom vi kan have tider, hvor vi ikke føler eller oplever, at det forholder sig således, ja, så er han alligevel nær med råd, vejledning, indsigt og visdom.

 Alle møder vi svære ting, problemer der kan tårne sig op, som en flod der kommer væltende, hvor alt håb synes ude; men Herren er hos os. Han er nær, og han tillader ikke at vi skylles bort eller bukker under. Nej, han har vej alle steder og leder os ad rette veje for sit navns skyld, som vi også kan læse i salme 23.

 Livet her på jorden leves i mørkets dal, præget af syndfaldets konsekvenser. Men Herren er nær, hvilket også gælder, når mørkets onde fyrste angriber og forsøger at forplumre Guds plan med os. Lad os i Jesu navn stå disse kræfter imod og lytte til den opstandne, som aldrig vil slippe eller forlade os. Han som formår at få alt til at samvirke til gode for os. I vor magtesløshed udfolder hans kraft sig helt og fuldt.

 ”Stol på Herren af hele dit hjerte, og støt dig ikke til din egen indsigt. Hav ham i tanke på alle dine veje, så vil han jævne dine stier.” Salme 3. 5 -6.

 Knud Mortensen