8.okt. Verdslige goder.Vi skal passe på i disse tider. Alt for mange går op i, hvad de kan købe for
penge. Har naboen to biler, ja så er der mange, der også gerne vil have det,
eller stort flot hus, og ikke nøjes med en lejlighed. Ja rejser nogen på ferie, så
er der straks nogen, som skal rejse til et endnu mere fascinerende sted. Men
hvad er det lige, Jesus mener om sådan noget.
Se til, at I vogter jer for den slags havesyge, thi selv om et menneske har
overflod, afhænger hans liv ikke af det, han ejer. Luk. 12.15
Trangen til at eje mere og mere bor i de fleste af os – og er en stor fare. Det
går let sådan, at de timelige ting kommer i første række og Guds rige i anden.
Til sidst bliver der måske slet ikke plads til Gud.
Jesus advarer os stærkt mod havesygen. Han siger, at vort liv ikke afhænger
af det, vi ejer. Og vi gør klogt i, at tage ved lære af Jesu ord.
Hvad bruger vi vort liv til? Hvis vi kun bruger det, for at opnå jordisk
fremgang, ære og berømmelse, så er vi i sandhed fattige. Og så vil vi være
rigtig dårligt stillede, når vi kommer til vejs ende med vort liv. Husk på, vi er
kun forvaltere, af alt det, Gud har givet os, alt hvad vi har og ejer, har vi kun til
låns – for en tid. Det gælder også selve livet. Vi skal, måske før vi ved af det
aflægge regnskab for Gud om, hvordan vi har forvaltet Hans gaver.
Du kan eje mange ting, men himlen ejer kun den person, der har Jesus i
hjertet.
Amen
Else Käs