8. nov. Han bør vokse, men jeg blive mindre. Johs. 3:30

Denne sidste udtalelse fra Johannes Døber, markerer et vigtigt åndeligt princip. Det er et begreb, som kaldes ydmyghed. Det er ikke et begreb, som bruges ret meget i den tid, vi netop nu gennemlever.

For de fleste drejer det sig om at være den største og den bedste. Det gælder naturligvis i sportens verden.

Men det gælder også, når banderne kæmper indbyrdes. Men hvor står vi,
som kalder os kristne?
Paulus skriver om kiv og strid i flere af sine breve, og det tyder jo på, at det er et alment menneskeligt problem.

Paulus skriver, at de sammenligner sig med hinanden, og hver især anser sig selv for at være størst eller bedst.

Han skal blive større, jeg skal blive mindre. Johs. 3:30
Jeg vil dog holde det eksempel, vi ser i Johannes for den guddommelige standard for samarbejde og tjeneste.

Vi ved jo godt, hvad der er det rigtige, men hele samfundet omkring os er så gennemsyret af konkurrence, at vi bliver smittet af det, også i vort åndelige liv. Det er dog så almindeligt for os,
at det ligefrem kan være svært for os at lade være med at måle os med hinanden.

Jeg er overbevist om, at det helt rigtige princip er, det vi ser Johannes Døber praktisere.
Det er noget vi må beslutte, og så begynde at opdrage os selv til, at praktisere det i det daglige.

Det vil være noget usædvanligt i dagens Danmark, men måske derfor vil det gøre så meget større indtryk, hvis vi alle begyndte at agte andre højere end os selv, også dem vi arbejder ved siden af.

Jeg tror, det ville skabe en stor forandring på vores arbejdsplads, hvis det er vores praksis i de daglige opgaver.

I øvrigt er det noget, vi hver dag kan bede Gud om hjælp til at gennemføre. Amen Aron Jensen