8. jan. Udvalgt af Gud..

Før verden blev grundlagt har Gud i ham (Jesus) udvalgt os til at stå hellige og uden fejl for hans ansigt i kærlighed. Brevet til Efeserne 1:4. Denne lille passage fortæller os, at uden Jesus ville dette være en umulighed på grund af vores fejl og mangel på renhed i tanke og handling. I Jesus er vi udvalgt til at være hellige, og jeg ved, at mange mennesker hver dag kæmper for at stå rene og retfærdige for Guds ansigt. Det er en umulig opgave, ikke desto mindre er det Hans hensigt med os, og årsagen til udvælgelsen.

Det vidunderlige er, at Gud med et eneste offer har tilvejebragt renselse for alle vore synder og overtrædelser (Heb. 10:4) Det var Gud, der gav sin søn for at fri os fra den kommende vrede. Det vil sige, at Gud stillede nogle krav, vi ikke kunne opfylde, men Gud banede også en farbar vej, som alle kan følge: Troens vej! Vi kan altså ved troen på Jesu død og opstandelse, træde frem for Guds ansigt i kærlighed. Vejen til retfærdighed os mennesker imellem er smal, men den er farbar på det menneskelige plan.

Når det kommer til Guds plan, er der mange der nøjagtigt ved, hvordan andre burde være, men vi er ikke sat til at dømme andre, kun ved troen at holde vor egen færd ren. Renheden opstår i vores efterfølgelse af Jesus. Jesus helbredte høvedsmandens syge tjener, ved at høvedsmanden troede Jesu ord. Dette er aktuelt for os i dag. Vi kan ved at tro Guds ord få den frugt, at vi renses og helliges. En opfordring er: Tro på Guds ord og modtag dets frugt.

Aron Jensen