8. april. Den, der holder fast ved......

Det er mærkeligt, men selv i vores fredelige verden er der en frygt for at tale om døden. Det skyldes jo ikke lidt skyderi på gaden i Albertslund, men en anden form for usikkerhed, der skyldes indre ufred.

Døden er en fjende, man helst ikke taler om, selv om man ved, den kommer til os alle. Man frygter ikke at tale om uroen på grænsen mellem Israel og Gaza striben, selv om vi ofte er mangelfuldt informeret om disse ting.

Så sent som i dag blev sagen fremstillet, som en aggression fra Israels side imod nogle fredselskende bønder, som blot ønsker at få deres land tilbage. Lad os bede om fred i den del af verden, hvor deres fjender kun taler om død over Israel.

Gud har oprettet en pagt med Israel, så fremtiden er sikker for Israel. Når Gud opretter en pagt, så er den ubrydelig. Guds ord står fast til evig tid.

Johannes Ev. 8:51 siger: ”Den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden!”

Jesus bruger nogle meget stærke ord i denne tekst. Jesu ord drejer sig om sand frihed. En frihed, der ikke har lagt nye byrder på den enkelte, en frihed til hver eneste der tror på Jesus, og den frelse Han tilvejebragte ved sin død og opstandelse.

Lad os holde fast i dette, og glæde os over de andre stærke ord, Jesus siger her. Han bruger ordet aldrig. Det er et endegyldigt ord, som ikke kan forstærkes eller gøres mindre. Jesus bruger ordet aldrig i evighed se døden, for Jesus besejrede både døden og dødsriget, og i den forbindelse brugte han ord, som ikke kan bøjes eller forstærkes.

Lad os holde fast ved de løfter, Jesus her har givet; Den, der holder fast ved mit ord skal aldrig i evighed se døden!”

Aron Jensen