7.okt. Vi skal leve i lyset ligesom Jesus altid levede i lyset.1.Johs. 1:7 ”Men hvis vi lever i Guds lys, ligesom Jesus altid levede i lyset, så har vi
fællesskab med hinanden, og Jesu Kristi, Guds Søns blod renser os fra al synd”.
I min egen opdragelse som leder, er jeg blevet belært om betydningen af, at
”investere” i liv i andre og samtidig være villig til at leve et ”gennemsigtigt” liv.
Vor menneskelige natur er tilbøjelig til at foretrække en vis isolation og
reservation overfor omgivelserne.
Men skal vort liv bære varig frugt, er det vigtigt, at ”vi blander os med andre
mennesker”.
Isolation er farlig. Det kan medføre angst for at min egen tilstand af
fortabthed bliver ”afsløret” i fælleskabet og en følelse af fremmedgjorthed.
Når man skal vurdere sine egne behov, er det vigtigt, at også dette sker i en
sammenhæng, hvor andre mennesker indgår i ens tankeverden.
Da Job i det gamle testamente havde oplevet lidelse, kamp, sygdom og nød,
kunne han have gået til i sin ensomhed og isolation.
Han kunne have fundet på gode undskyldninger for ikke at tænke på andre
mennesker.
Han kunne have ladet selvmedlidenheden styre hans liv.
Der står så dejligt om ham, at Gud vendte Jobs skæbne, da han gik i forbøn for
sine venner. (Job 42:10).
Hvor er det vigtigt, at vi lærer at glemme os selv på en positiv måde for at
tænke på de andres behov. Idet vi gør det i tro til Gud, finder vi ofte, at uden
vi næsten ved af det, har det løst vore egne behov og problemer, alt imens vi
tænkte på andres.
Derfor - lad os som Job være med til at tænke på andre end kun på os selv.
Amen.
Aron Jensen