7. marts. Stå op lille pige.

Der er mange, der tror på Jesus uden derfor at opleve et under. Man kan godt tro på og se sandheden i Jesu forkyndelse. Jairus var en mand med stor værdighed i byen, så det har været ydmygende for ham at bede Jesus om hjælp. Desuden måtte han jo også passe på de skriftkloge og farisæerne, som ikke kunne lide Jesus. Men der stod meget på spil for Jairus, hans datter var døende. Da Jesus var på vej, var der en fortvivlet kvinde, som snød sig til at røre ved hans tøj. Hun blev straks helbredt. Så kom meddelelsen, at hans datter var død. Jesu svar på dette lød: ”Frygt ikke tro kun!” Grædekonerne var i fuld gang, men de blev vist ud, og Jesus sagde bare: ”Hun sover!”

Jesus sagde: ”Talitha kum!” - Det betyder: Lille pige, jeg siger dig, rejs dig op! Mark. 5,41. Pigen rejste sig op, og Jesus sagde giv hende noget at spise.

Jeg tror, vi alle har oplevet grædekoner, jeg mener alle dem, der kan se den negative side af en sag, og forkynder det med stor iver. Man behøver ikke altid at lytte til dem, men tvært imod i tro sætte sig ud over deres syn på sagen. Det kan godt ske, at man bliver til grin deres øjne, Men den der tror, vil altid sejre til sidst.

Lad os bare se fremad med tillid til Gud, og forvente Guds indgriben i vores sag, og stå fast på de løfter Guds ord giver os. Det vigtigste i vore liv er tro på det, man er i gang med, for uden tro kan hverken det åndelige eller vores gerning lykkes, og velsignelsen ved en vellykket gerning udebliver.

Aron Jensen