7. maj. Underordnelse

Kun hvis vi underordner os hinanden, og agter andre højere end os selv, får vi glæde i tjenesten for Herren. Det er en erfaring jeg selv har fået gennem mange års tjeneste for evangeliet.

Her vil jeg gerne føje det til, som Paulus skriver i Brevet til Galaterne 6, 16-18, I skal leve i Ånden, og ikke følge kødets lyst. For kødets lyst står Ånden imod, og Ånden står kødet imod. De to ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, hvad I vil. Men drives I af Ånden, er I ikke under loven.

Det kan være svært, at agte en anden højere end en selv, for vi har jo en helt naturlig forkærlighed for os selv. Det er vigtigt, at man ikke bliver vred, og begynder at finde fejl og tænke og tale nedsættende om vedkommende. Hvis man vil tjene Herren i dette, er det bedre at løfte vedkommende op i både ord og tanke.

Alle vore handlinger begynder i vores tanker, og det er her, vi har mulighed for at gøre noget ved det. Når en handling først er udført, er det svært at gøre den ugjort, det samme gælder vore ord. Ord kan være skabende og bringe glæde og liv, men Ord kan også bringe uvenskab og vrede.

Når vi bøjer os, kan Herren komme til og løfte os op, Hvis vi søger at hævde os selv, hindrer vi Herren i at gribe ind. Det passer jo kødet godt, at man selv tager affære. Åndens løsning er, at man giver plads til, at Guds Ånd for lov at løse problemet. Men alt for ofte tager vi selv affære.

Lad os bede for os selv, at vi i tro underordner os Guds metode og løsning i vort eget liv.

Aron Jensen