7. dec. Ingen river noget.....

Esajas 43: 13

Ingen river noget ud af min hånd! Hvem kan gøre det ugjort, når jeg handler.

Disse ord er en magthavers ord, en som formår at gribe ind i alle situationer, men han er også skaber af situationer, situationer som vi møder i vort liv.

Se blot på Jesus. Da han hørte, at Lazarus var syg, blev han endnu to dage på det sted, han var. Det ligner næsten kynisme, men det var Faderens plan med den situation. Den skulle være til Guds herliggørelse, og det blev den, Lazarus blev opvakt fra de døde.

Sagen er, at Gud har nogle planer, som vi ikke altid kan gennemskue, og hvem kunne forudse, hvad der skule ske? Gud handlede suverænt i den situation, jeg tror, Han ønsker at handle lige så suverænt i vort liv og i de situationer, vi kommer til at stå over for.

Det er så spørgsmålet, om vi er beredt til det. Hvis jeg måler ud fra mig, er jeg ikke altid beredt til så øjeblikkelig en reaktion på Guds ledelse i mit liv. At handle på Guds ord kræver både tro og mod, for vi vil altid komme til at stå ansigt til ansigt med vor egen tvivl og usikkerhed.

Gud kalder den enkelte af os til at stå i tro på hans ord, og handle i overensstemmelse med det han har sagt. Ofte føler vi os afsløret og uduelige, men Guds ord opfordrer os til, at hæve os op disse tanker og frygtløst tro på det, han har sagt.

Gud har renset vores skyld bort, givet os en fuldkommen frelse, uhindret adgang til hans trone, og magt over onde ånder. Gud har i Jesus Kristus givet os et evigt liv.

Så lad os da tro og handle i overensstemmelse med Guds ord og kald i vore liv.

                      Aron Jensen