6. okt. Helte - Gud kalder dem Troshelte.Hebr. 11.1
”Hvad er tro? Tro er grundlaget for vores håb, en overbevisning om
tng, der ikke kan ses. Vi har mange vidnesbyrd om den tro, vores
forfædre havde”.
Tro er fast tillid, ikke stress. Fast tillid er hvile.
Ethvert tillidsforhold tager tid at få opbygget. Det bygger på fællesskab
og erfaring. Dette gælder også vort forhold til Gud.
Jo bedre vi lærer ham at kende, jo mere vi ser hans gerninger, jo større
tillid får vi til ham. Og vokser tilliden til ham, så vokser vores tro også.
Vi har som familie måtte søge hjælp hos Herren, når noget så umuligt ud, men
vi har også erfaret, at hvis vi i bøn og tillid søgte Gud, blev problemerne løst.
Hvis nogen dengang havde sagt til os, at vi bare skulle holde fast og holde ud i
tro, ville det bare have givet os fordømmelse over andre menneskers erfaringer
og tro. Det ville bare give os fordømmelse og stress.
Vi må selv gøre vore erfaringer og opleve, at troen og tilliden vokser til Gud.
Vi skal øve os i, at bringe alting frem for Gud og tro, at han vil lægge tingene
tilrette for os.
Når vore børn begynder at tage de første skridt, er vi som forældre utrolig
stolte og glade over at se de fremskridt i vore børn.
Vi fortæller til alle om de store fremskridt, der er sket. Vi fortæller ikke, hvor
mange gange de er faldet og hvor mange buler, der har fået, inden de lærte at
gå.
Således er det også med vor vandring med Gud. Han glæder sig over, at vi er på
vej og at vores tillid og tro til ham vokser.
Lad os gå fremad i tillid og tro til Gud, så vokser vi i modenhed og vækst.
Aron Jensen