6. nov. Dagens Ord

Hvad skal der ske i fremtiden? Jesus sagde: ”Alt hvad I her beundrer bliver jævnet

med jorden.”
Emne er hentet fra Luk. 21:6.

Vi kan være optaget af mange forskellige ting, uden at se det egentlige problem. Vi har jo forskellige interesser,
og hver enkelt af os ser på det, der er min interesse.

De var inde i byen, og Jesus talte til dem om enkens skærv, men de var tilsyneladende mere optaget af arkitektur,
men Jesus brugte straks anledningen til at tale om noget andet; nemlig om fremtiden for ham selv og os alle.

Det, der slog mig ved dette ord er, at disciplene ofte var optaget af alt muligt andet, end det Jesus talte om.
”Det, I der ser – dage skal komme, da der ikke lades sten på sten tilbage;
alt skal brydes ned”, man lytter til en prædiken, og så er tankerne pludselig optaget af noget andet.

Det kan også ske, når man beder, at man distraheres af tanker om praktiske opgaver, der venter.
Jesus gav dem et andet perspektiv, der gik langt over deres hoveder. Et perspektiv, som også er for stort for os.

De sidste tider. Det er jo ikke noget, der prædikes om i vor tid, selv om det fremstår lige for vore øjne.
Udviklingen bliver bortforklaret af ”smukke sten” videnskabelige betragtninger, som slører den virkelige udvikling.

En udvikling, som indeholder både praktiske og åndelige opfyldelser af Jesu ord.

Der er partier, der taler om den globale udvikling, men fuldstændig løsrevet fra den bibelske virkelighed.

Det er her bedraget ligger, mennesker tror, at hvis de modarbejder den globale opvarmning, så tjener de Gud med det,
men den åndelige udvikling er lige så vigtig for opfyldelsen af Jesu ord.

Så lad os bede om en åndelig opvågning i vort land, så man ikke drives af sted af enhver ”videnskabelig” vind.

Den som beder får, hvis vi ikke beder, får vi heller ikke. Aron Jensen