5. marts 2018 - Den, der gør Guds vilje, er min bror, søster og mor.

Andagter

Den, der gør Guds vilje, er min bror, søster og mor. Mark. 2,35. Her lyder det, som om Jesus afskriver hele sin biologiske familie. Jeg kunne ikke lade være at tænke: Hvad sagde hans mor til det? Det ved vi ikke - og får det aldrig at vide, men Hans mor fulgte ham hele vejen, indtil han hang på korset. Først da ophørte deres personlige fællesskab, Fra Joh. Evangeliet ved vi dog, at Jesus gav Johannes ansvaret for hende, idet Jesus siger til sin mor, se her er din søn, og til Johannes siger, se her er din mor. På den måde var familieskabet helt på plads.

Hvordan kan denne beretning være aktuel for os? Jo, I vores fortravlede verden er der mange, som har brug for fællesskab og omsorg. Mange er ensomme og uden kontakt med deres familie. Der er mange hjemløse, der flakker om på gader og stæder.

I dag oplevede vi en ung mand som aflagde sit vidnesbyrd. Han havde været hjemløs, og var endt på forsorgshjem. Han fortalte gribende om sit liv, og hvordan han havde mødt en kristen pige, som strålede af glæde. Hun inviterede ham til en kristen menighed. Her mødte han en varm atmosfære og kærlighed, som hjalp ham til tro på Evangeliet, og i dag bekender han sig som en kristen og ærede den menighed og de mennesker, som hjalp ham til tro og tillid til at vandre med Jesus.

Det greb os alle, og her kan vi være med til at hjælpe i en situation, hvor nogen mangler familie og et fællesskab.

Selv i vore menigheder er der mange ensomme og især i de store menigheder. Her er en mulighed, hvor vi alle kan være med til at skabe fællesskab, hvorved vi alle vokser med i det varme fællesskab, som opstår.