5. jan. Fra herlighed til herlighed.

Den engelske biskop John V. Taylor skriver i sin bog ”Kærligheds og sandheds ånd”, at flere kristne er drevet af længsel efter at være gode end af længsel efter Gud. Hvis det er rigtigt, er det trist. Længslen efter Gud får os til at søge ham og hans retfærdighed, hvilket medfører, at alt det andet ifølge Bibelen så vil blive givet os i tilgift. Dette gælder også helliggørelsen, idet det er Gud, der forvandler os fra herlighed til herlighed. Hvis vi derimod er drevet af længslen efter at være gode, bliver livet et selvforbedringsprojekt, og vi bliver egocentriske og loviske, hvilket fører os bort fra Gud. På denne vej sætter vi egne standarder for, hvad sand kristendom er, idet Helligånden da mister sin livgivende indflydelse på os. Dette selvstræb fører til usund religiøsitet og sekterisme. Tilsyneladende vil mennesker bundet af loven altid forsøge at drage andre ind under samme livsfornægtende indflydelse. Lad os derfor virkelig tage os i agt for denne form for usund og usand kristendom, der kan se så rigtigt ud, men alligevel er helt afsporet.

 Lad os derfor fuldt ud sætte vor lid til, ”at han, som har begyndt sin gode gerning i os, også vil fuldføre den indtil Jesu Kristi dag.” Fil. 1. 6.

 ”Alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer, fra herlighed til herlighed, sådan som det sker ved den Herre, som Ånden er.” 2. Kor. 3. 18.

 Knud Mortensen