4. okt. Lev jeres liv i lydighed mod Kristus i stedet for religiøse regler.Kol.2, 6 -7
”Nu hvor Jesus Kristus er jeres Herre, skal I leve i lydighed mod Ham,
stå fast i troen og søg jeres åndelige næring og styrke fra ham, sådan
som i har lært, og vær altid fyldt med tak til Gud”.
Kristuslivet begynder med en personlig modtagelse af Kristus.
At modtage Kristus er at tro på ham, og modtage ham.
Som mennesker kan vi ikke finde fred og hvile i en abstrakt tanke eller ide.
Vi kan heller ikke finde hvile i kærligheden som bare en morallov, men kun
I den person som er kærligheden.
At leve med Kristus er at have fred med Gud på baggrund af det, Jesus
gjorde for os, da han døde på korset. Når vi lever med ham, vil det vise sig i vores
almindelige optræden og i den fremadskridende proces, som dannelsen af vores
karakter er.
I ham er vi fri for fordømmelsens spøgelse over vore liv – en dårlig samvittighed
over for Gud.
At leve i ham er også at være fri til at elske sig selv og andre, ikke den almindelige
egenkærlighed, men en accept af sig selv på baggrund af troen på Jesus.
Hvis vores trosliv ikke rigtig lykkes kan det genoprettes ved at komme tilbage til det,
Jesus gjorde på korset og få gjort op med ham og med os selv.
Han har tilgivet os, men har vi tilgivet os selv? Det er nødvendigt for os, at vi tilgiver
os selv, som han har tilgivet os.
Aron Jensen