4. nov. Se hen til Jesus.

”Så lad da også os, som har så stor en sky af vidner omkring os, frigøre os for
enhver byrde og for synden, som så let omklamrer os, og holde ud i det løb, der
ligger foran os, idet vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, som for
den glædes skyld, der ventede ham udholdt korset uden at ænse dets skam og nu
sidder på højre side af Guds trone.
Hold jer ham for øje, som fandt sig i en sådan modstand fra syndere, for at I ikke
skal blive trætte og miste modet”. (Hebr. 12. 1 – 3)
I Hebræerbrevet kapitel 11 kan vi læse om denne sky af trosvidner.
Mennesker, der gav afkald for at følge Kristus. De havde deres blik rettet imod det
himmelske, idet de erkendte, at de på denne jord var fremmede og udlændinge.
De så sig selv som himmelborgere med blikket rettet mod det himmelske – deres
sande fædreland.
”Når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen, dér hvor Kristus sidder
ved Guds højre hånd. Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske. I er jo
døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud.
Når Kristus, jeres liv, bliver åbenbaret, da skal I også blive åbenbaret sammen med
ham i herlighed. Så lad da det jordiske i jer dø: utugt, urenhed, lidenskaber og onde
lyster, og griskhed, for det er afgudsdyrkelse. Det nedkalder Guds vrede over
ulydighedens børn”. ( Kol. 3. 1 -6)
”Betænk livets korthed, dødens vished og evighedens længde”. Amen.
Knud Mortensen