4. jan. Altid....

”Altid allerede elsket”. Dette er titlen på en bog skrevet af musikeren, Peter Bastian. Jeg fik den i julegave.

Peter Bastian døde i marts måned af leukæmi i en alder af 73 år. Et par år før oplevede han, som han skriver, Kristus gjorde indbrud i hans liv, hvilket for ham betød et uventet møde med den levende Gud.

I bogen fortæller Peter Bastian, at han i nogle år var med i en spirituel organisation drevet af ønsket om at udvikle det højeste i ham selv og skabe himmerige på jord. Han skriver: ” Jeg havde undervejs ret overvældende spirituelle erfaringer, og vi ville alle sammen det gode. Så langt så godt, men det endte med, at vi var rædselsfulde over for hinanden. Mere og mere angste.”

Mange har gjort sig mange anstrengelser for at skabe himmerige på jord gennem egne anstrengelser. Men det står ikke i vi menneskers lod at skabe et sådant rige på denne jord. Vore forsøg herpå vil altid mislykkes. Vejen til paradis er lukket af engle med flammesværd. Sand kristendom er ikke et selvforbedringsprojekt. Vil du reformere verden, må du begynde med dig selv, siges der. Hvor sandt det end kan lyde, er det dog forkert. En reformation med udgangspunkt i mennesket fører kun til åndeligt trældom og armod. Men en reformation med Kristus som hovedhjørnesten og drivkraft sætter mennesker i frihed, giver liv og liv i overflod. Det var dette, Peter Bastian oplevede kort før sin død. For ham betød det et evigt liv efter døden. Titlen på hans bog: ”Altid allerede elsket” kan vi jo hver især filosofere lidt over. Det fortjener den.

Knud Mortensen