4. april. Herre hjælp mig at bære frugt.

I Mattæus Evangeliet tales om at bære frugt. Jesus siger i bjergprædiken:

”Vogt jer for falske profeter. De kommer forklædt som uskyldige får, men er i virkeligheden glubske ulve. Bedøm dem ud fra resultater af deres handlinger, ligesom man bedømmer et træ ud fra dets frugter. Der vokser jo ikke vindruer på en tjørnebusk, og man finder ikke figner på en tidsel.”

Det er sådan, at et godt træ bærer god frugt og et dårligt træ bærer dårlig frugt.

Her giver Jesus os en belæring om at være en Ordets hører, så vi bærer god frugt, som er en frugt af et liv levet i overensstemmelse med Guds ord.

Vi må være årvågne, så vi lytter til Guds stemme i vore liv, vi skal øve os i at fremme det gode, som Jesus taler om. Det er ikke altid let at leve som en ener i denne verden, men Gud har kaldet hver enkel af os, som har taget imod Jesus som vor Frelser, og at leve det liv i overensstemmelse med Guds Ord og Helligånden som vor Vejleder.

Han har kaldet os og givet os en Talsmand, som vil vejlede os til hele sandheden.

Lad os da være opmærksomme og leve som ambassadører for Kristus, så vore liv kan være en forandring, det må kunne ses og høres, at vi har modtaget Kristus i vore liv.

En sang lyder sådan: ”Lad hvert ord i min mund og hver tanke i mit sind, være dig til behag kære Gud.”

Det må være det mål, vi higer og længes efter - at være en sand efterfølger af Jesus Kristus.

Lis Jensen