30. Okt. Min sjæl pris Herren


Hver dag har nok i sin plage. Dagligt har vi mange udfordringer.
Vi lever i en falden verden. David taler i salme 23 om at vandre i dødsskyggens dal. Således er virkeligheden jo også for os. Konstant bombarderes vi af negative tanker, som får magten over os, hvis vi giver dem rum og næring.

Men vælger vi at ophøje og prise Herren helt og fuldt under alle omstændigheder, fyldes vore hjerter af taknemlighed over, hvad vi er i ham og over, hvad han har gjort og formår.

Vi ved jo, at alle ting samvirker til gode for dem, som elsker ham. Derfor vil alt, hvad vi møder af problemer og elendighed på sigt samvirke til gode for os, når vi hører Kristus til og elsker ham. Derfor er der under alle forhold al mulig grund til at sige tak.

Så lad os af hele vort hjerte være taknemlige og prise og ophøje Herren. Den Herre, der gav sit liv på korset, for at vi skulle have liv i overflod.
Når vi står i det rette taknemlighedsforhold til ham, vil vi også opleve, at hele den himmelske verdens åndelige velsignelse tilflyder os, og vi vil blive til stor velsignelse og glæde for vore medmennesker.

Men huser vi alt muligt andet, skaber det kun vantro og en lukket himmel. Så lad os rense ud i vore hjerter og give plads til Guds kærlighed og hans velsignelser.
Ja, lad os sige og gøre som salmisten: ”Min sjæl pris Herren, og alt i mig skal prise hans hellige navn ”. (Sl. 103.1.).

Amen.
Knud Mortensen