29.dec. Det er ikke dig...

Mennesker fylder sig med så mange tanker og mange ting, som til sidst tager magten over dem. Du må ikke også gøre sådan, der er en anden og bedre vej. Fyld dig af tankens vej, gennem læsning og bøn, med mine ord siger Jesus, så vil Han tage magten i dit liv.

”Det er ikke dig der bærer roden, men roden der bærer dig”! Rom. 11: 18b.

Det gælder både dit åndelige og dit materielle liv. Husk det, når du føler dig overvældet af arbejde og vanskeligheder, og af afgørelser der skal træffes. Når du er i vildrede og tvivl, fordi alting er anderledes, end du troede det skulle være, og først og fremmest når satan vil rokke ved din tillid til, at Jesus har vundet frelsen for dig. Husk dette! Det er Jesus, der bærer dig, og ikke dig der bærer Jesus, igennem alle de vanskeligheder livet byder dig. Der er ikke lagt en ekstra byrde på dig, men din byrde er løftet bort.

Troen på Jesus er ikke en tung og vanskelig pligt, men et privilegium der løfter og bærer dig. Stykke for stykke vil Jesus lægge sin tro ind i dit hjerte, under de forhold der møder dig.

Som en levende kilde skal tilliden frembringe den rette styrke til rette tid, når du bliver sammen med Jesus, og ikke tager din tillid til Ham tilbage.

”Ved mit liv, min lidelse, død og opstandelse”, siger Jesus, har Han for evigt vundet retten til enhver sjæl, som frivilligt vælger Ham som Herre. Han er kærlighed. Og alt det i dig, som ikke kan trives i Hans kærlighed, renser Han ud. Jesu væsen er kærlighed. Han er kærlighedskilden den uudtømmelige.

Du leger med ilden, når du lytter til satan, og alt hvad han kan hviske i dit øre af falske løfter. Jesus siger: ”Min kærlighed omslutter dig, Du er skabt til at være mit barn. Mit elskede barn. Giv rum for min kærlighed.

 

Amen

Else Käs