29. april. Vi oplever den ene.......

Vi oplever den ene verdenssensation efter den anden uden egentlig at hæfte os ved det. Der sker så meget hele tiden, nu har der været et sensationelt topmøde mellem Nord og Syd Korea.

På et andet tidspunkt vandrede tusinder af flygtninge ind i landet på vore motorveje. På vore fjersyn kan vi følge med i det hele, men vi ser måske ikke det, der bevæger hele menneskeheden. Der er en kraft, som bevæger tingene frem mod en kulmination i ende tidens løsning.

Men midt i alt dette vil jeg gerne pege på, at Han som skabt både himmel og jord har magten over situationen.

Her vil jeg gerne citere Salme 100,1-3. Bryd ud i fryderåb for Herren, hele jorden! Tjen Herren under glædessang, træd frem for ham under jubel! Forstå at Herren er Gud, han har skabt os, og i ham hører vi til, vi er hans folk og de får, han vogter.

David har det helt rigtige perspektiv, et perspektiv vi kan lære meget af. Gud er skaberen. Gud er der har det klarsyn, der skal til for at lede os til målet. Lad os fatte denne sandhed, at på trods af alle anstrengelser med grønne løsninger kan vi ikke selv redde jorden.

Det lyder opgivende, men åbenbaringsbogen ser en helt anden afslutning. Her tænker jeg ikke på den store trængsel, men på ham der kom til jorden, for at redde os alle, og ved Helligåndens hjælp føre os sejrende ind i Herligheden hos Gud.

Så vi vil ikke holde os tilbage, men med frimodighed og tro på en vældig Gud jage frem mod målet, vore sjæles frelse for på den tid skal det jo åbenbares, hvor stor og herlig vores frelser er.

Herre fyld os med troens ånd og forventning om din herlige tilsynekomst.

Aron Jensen