28. marts. Hvem kan gøre det ugjort,...Esajas 43: 13

Vi som mennesker vil jo gerne, at det vi beskæftiger os med har betydning, både for os selv og vore omgivelser. Her taler Gud til sit folk, som vi også hører til, og man bliver næsten lidt overrasket af den sikkerhed ordene giver indtryk af, en sikkerhed vi ikke vover at udtale os med. Vi mennesker forsøger ofte, at omgøre ting vi selv har gjort eller sagt.

Vi vil jo så gerne have betydning. Både kunstnere og bygmestre forsøger at skabe noget, som altid vil bestå. Jesus udtalte ord af evighedsbetydning, til en stakkels dødsdøm kvinde; Jeg fordømmer dig ikke, På samme måde siger han til os: ”Det er fuldbragt!” Begge sætninger har evighedsbetydning, men er alligevel blevet tilsidesat eller forsøgt gjort betydningsløse. De står dog for evigt fast, for alle os der tror på Gud og hans ord.

Hvem kan gøre det ugjort, når Gud handler. Gud har handlet både i historien og i vores liv. De løfter han har givet os står urokkeligt fast. Gud kender vort liv både på ondt og godt, og alligevel står både forsoningen ved Jesu død og opstandelse til rådighed for den enkelte ar os, vi er blevet forsonet med Gud ved tro. Tilgivelsen af kvinden er et klar eksempel på Guds tilgivelse også af os.

Hvem vil gøre disse handlinger ugjorte? Gud står ved sit ord, så vi også kan regne med at Guds handlinger med henblik på vores frelse står fast for evigt.

Så min opfordring til dig i dag skal være: Løft dit hoved og stå fast på Guds ord.

Guds ord er troværdigt, evigt og uforanderligt det samme gennem alle tider.

Aron Jensen

,