28. dec. Den som tror...

”Den som tror sønnen har evigt liv; den, som ikke lyder sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede forbliver over ham”. Johs. 3: 36. At være under Guds vrede vil sige, at have unddraget sig Jesu kærlighed.

Jesus hader synden, fordi den skiller mennesker fra Ham. Derfor undgå at synde, så du ikke skal komme under Guds vrede, men elsk Jesus og få evigt liv.

Satan vil binde mennesker, og gøre dem blinde for hvor slem synd er, og hvad det kan føre til. Satan vil gerne forene dig med syndens væsen, som er hans eget, og drage syndens forfærdelige følger over dig.

Du behøver ikke at blive i synden, så du kan gå til grunde sammen med Satan. Hans magt er brudt, han er overvundet. Et valg kan stille dig på Jesu side.

Vær vågen og bed, egne tilbøjeligheder kan ofte gøre valget svært.

Megen selvretfærdighed, falsk ydmyghed, og vantro, er nogle af de ting, der kan forhindre dit valg med Jesus. I din natur gemmer der sig en pæn maske af fromhed, og du tjener kun dig selv med denne fromhed. Du lever et pænt liv, men der er ingen frugter at se, ingen kraft, intet overskud til andre. Din ånd er ikke virksom.

Gennem tillid til Jesus, vil du erfare, at Hans væsen er kærlighed. Alt hvad Jesus gør udspringer fra kærlighedens rod.

Tab ikke tilliden til Jesu kærlighed, renhed, hellighed og magt. Ingen synd kan blive i Jesu kærlighed, når du først har bekendt din synd for Jesus, så er synden smidt i glemslens hav.

Du spørger måske, hvordan kan det være muligt at leve i Jesu kærlighed og almagt? Det er ikke DIN tro du skal leve af, men Jesu tro. Du viser Jesu kærlighed fra dig, når du ikke har tillid til Ham. Vis sådanne tvivlende tanker bort, og giv dermed plads for troen. Den tro Jesus selv har givet dig.

 

Amen

Else Käs