27. okt. Gud vil lære dig og vise dig.Jeg vil lære dig og vise dig, hvor du skal gå, jeg vil råde dig ved at lade mit
øje fæstne på dig. Salm. 32: 8.

Har du det svært i dag? Er der ting, som du er bekymret eller bange for?
Føler du dig forladt, rådvild og hjælpeløs? Så glæd dig over, at Gud har
fæstnet sit øje på dig. Han ser dig netop nu. Han kender dine problemer og
nød. Og Han har lovet, at Han vil give dig råd og vise dig, hvor du skal gå.
Hvor er det vidunderligt stort, at du må tro og hvile i dette løfte. Det giver en
herlig tryghed. Gud ser det, du ikke kan se. Han ser enhver fare, som truer
med at føre dig ind i ulykken. Og så er Han tilstede, for at holde sin hånd over
dig og værne dig mod alt det onde. Mange gange har der måske kun været et
skridt mellem dig og døden, uden at du vidste det. Men Gud så det og
beskyttede dig i farens øjeblik. Gud er dig nær.
Og Han er dig nær nu. Derfor er der ingen grund til at være nedslået og
bekymret. Gud har fæstnet sit øje på dig, og vil være din hjælper i alle dine
vanskeligheder. Det er den store fordel du har som Guds barn. Du er aldrig
alene, aldrig overladt til dig selv. Gud følger dig hele vejen, og er værn for dig.
Gud er værn for dit liv står der i Salm. 27; 1. At Han ikke blot bygger et værn
op omkring dig, men Han er selv den, der beskytter dig. Det kan gøre dig rolig
og tryg.
Lad os regne med Guds ledelse, når Han råder over dig, og viser dig, hvor du
skal gå. Guds vej er altid god. Du kan følge Hans lys med tryghed skridt for
skridt – dag for dag.
Amen
Else Käs