27. marts. Lad broderkærligheden vare ved.

Vi kan have nok så mange store ord om vor tro, og hvor meget vi elsker Faderen og Sønnen og er ledt af Guds ånd, hvis ikke dette komme til udtryk gennem vor kærlighed til vore søstre og brødre, som Gud har sat os sammen med.

Kan vi ikke tilgive andre, hvad de har gjort og gør forkert imod os, er det nok tvivlsomt, at vi virkelig fatter vor egen ringhed og kommen til kort i lyset af Guds ord.

”Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, hidser sig ikke op, bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt. håber alt, udholder alt.” (1. Kor. 13. 4 – 7)

”Kærligheden skal være oprigtig. Afsky det onde, hold jer til det gode. Vær hinanden hengivne i broderkærlighed, kappes om at vise hinanden agtelse. Søg ikke det som er til bedste for jer selv, men det, som er til bedste for andre.” (1. Kor. 10. 24.)

”Hvis da trøst i Kristus betyder noget, hvis kærlig opmuntring, hvis Åndens fællesskab, hvis inderlig medfølelse betyder noget, så gør min glæde fuldstændig ved at have det samme sind, ved at have den samme kærlighed, med én sjæl og ét sind.

Gør intet af selviskhed og heller ikke af indbildskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel.” (Fil. 2. 1 - 4). Amen.

Knud Mortensen