26,nov Jeg giver dig

Jeg giver dig mulmets skatte, rigdomme gemt i løn, så du kender, at den, der
kaldte dig ved navn, er mig, er Herren, Israels Gud. Esajas 45: 3.
Begrebet ”Det rige kristne liv” er fremmed for mange af Guds børn. Du
tænker bestemt på det som noget fjerntliggende og uopnåeligt, som kun få,
særligt privilegerede kan få del i. Det viser, hvor lidt du i grunden kender Gud,
hvis du tænker sådan, og hvor dårligt du har forstået, hvordan Gud er.
Gud ønsker nemlig ikke, at vort trosliv skal være på et plan, hvor det hele
tiden går ”på pumperne”, og vi lige kan holde hovedet oven vande. Han vil, at
du skal erfare det rige kristenlivs velsignelse og glæde. Derfor vil Han åbne
dine øjne for de rigdomme og skatte, som Han har gemt til dig. Det rige
kristenliv skal ikke forstås sådan, at du undgår problemer og modgang og
altid kan føle dig ”ovenpå”. Når dagens Ord taler om, at skattene er gemt i
mulmet, kan det godt betyde, at du bedst kan finde dem, når du er inde i
mørket i prøvelse og anfægtelse. Det virker i hvert fald sådan, at når du har
det allersværest, får du lettere øje på skatten og rigdommen, som Gud har til
dig. Og hver gang erfarer du, at Han har meget mere gemt til dig, end du aner
eller forstår. Bagefter kan du endda føle trang til at sige Gud tak for mørket,
som du måtte igennem.
Der står videre, at Guds rigdomme er gemt i løn. Han vil give dig del i sine
rigdomme og skatte, men du skal selv lede efter dem i det skjulte, det vil sige
i stilheden, i Guds nærhed gennem bøn og læsning af bibelen. Når du gør
det, vil du opleve hvilke kostbare skatte Gud har gemt til dig, og du behøver
kun at tage imod.
O, Jesus, åben du mit øje, at jeg må se, hvor rig jeg er.
Amen
Else