25,nov. Kæmp

Kæmp I for at komme igennem den snævre port, thi mange, siger jeg jer skal
søge at komme ind og ikke formå det. Luk. 13: 24.
Her møder vi et ord, som umiddelbart er lidt vanskeligt at forstå. Jesus
fortæller os om mennesker, som vil søge at komme ind, men det vil ikke
lykkes for dem. Men Han har også sagt: ”Søg så skal I finde, bank på, så skal
der lukkes op for jer.” Mat. 7: 7. Skal mennesker, som gerne vil modtage
frelsen, alligevel lukkes ude? Nej Jesus tager imod alle, som kommer. Han
støder ingen bort.
Dagens Ord skal forstås sådan: Du kommer ikke sovende til noget, heller ikke
når det gælder om at få del i frelsen. Du må, mens du lever her, kæmpe for at
komme ind i Guds rige. Det går ikke af sig selv. Der må være alvor bag din
søgen, og du må ikke give op, før du har fundet. Du må, som Jesus siger,
sørge for, at du kommer igennem den snævre port. Og kommer du det ikke
hernede, skal du ikke regne med at komme ind i Himmelen, når din tid på
jorden er slut. Hvis du ikke lader dig frelse, mens du lever i nådens tid, skal
du ikke regne med, at Himmelens port vil lukke sig op, når du banker på.
Når du er gået igennem den snævre port, begynder du at vandre på den
smalle vej, der fører til livet, mange vandrer på den brede vej, og den fører
bort fra Gud. Strømmen går den vej, derfor er det så vanskeligt at blive frelst.
Nogle prøver på at lave en smal vej på den brede ved hjælp af religiøsitet og
en fin moral, men sindet er vendt bort fra Gud.
Du kommer ikke uden om den snævre port, hvis du vil ind i Himmelen. Og
vejen der fører igennem porten, hedder omvendelse.
Amen
Else Käs