25. april. Zion siger.

Der sker så meget hele tiden, Vort samfund er optaget af konflikter på arbejdsmarkedet, hvor arbejdsgivere og lønmodtagere står stejlt over for hinanden. Begge sider truer med konflikt, men det skal ikke behandles her, der er jo andre konflikter, som er mere betydningsfulde for os at følge med i.

Jeg tænker på Israel, som igen og igen bliver hængt ud, som den skyldige i uroen i Mellemøsten.

Derfor er det godt, at prøve at se sagen fra den guddommelige vinkel som den er nedskrevet i Esajas Bog: 49, 14 – 17. Zion siger: ”Herren har svigtet mig, Herren har glemt mig!” Glemmer en kvinde sit diende barn? Glemmer en mor det barn, hun fødte? Selv om de kunne glemme, glemmer jeg ikke dig. Se i mine hænder har jeg tegnet dig, dine mure har jeg altid for øje. De, der skal genopbygge dig er hurtigt på vej, de, der rev dig ned og lagde dig øde, drager bort fra dig.

Her er en konflikt, som vi kan have del igennem vores forbøn. Vi skal ikke ud i politiske spekulationer, for her kan vi bede helt i overensstemmelse med Guds ord. Og jeg er af den opfattelse, at det er meget vigtigt, at kunne bede helt i overensstemmelse med Guds ord.

Guds ord er grundlaget for tro, uanset hvilket område i livet, vi beskæftiger os med. Lad os da stå fast på Guds ord, også når det ikke lige harmonerer med de politiske strømninger i vores land. Gud har magt til at gennemføre sin plan for Israel. Vi har den tillid til Gud, at Gud gennemfører sin plan for Israel ikke bare delvist men helt og fuldt. Amen.

Aron Jensen