24.nov. Sig tak

Sig tak til Gud under alle forhold, det er Guds vilje med jer i Kristus Jesus. 1.
Tessa. 5: 18.
Tak Gud, for hver en nyfødt morgen.
Tak Gud, for hver en dejlig dag.
Tak Gud om jeg i glæden, sorgen er dig til behag.
Det er ikke så svært at sige Gud tak, når solen skinner, og du har medgang.
Eller? Går det ikke let sådan, at netop i medgangen glemmer du at sige Gud
tak? Et godt helbred, daglig brød, gode venner og andre gaver kan hurtig
blive noget, som du tager for givet. Og som du derfor holder op med at sige
Gud tak for. Lad os indrømme, at sådan går det let.
At sige tak for modgang og smerte, for vanskelige kår og alt det tunge, som
gør livet svært for dig, er heller ikke let. Da er du måske også en af dem, der
er slem til at klage og være utilfreds. Du hører med til en forkælet slægt, der
aldrig rigtig har lært at sige tak. Stiller du også større og større krav? Og får
du ikke det opfyldt du forlanger, bliver du sur kritisk og utaknemlig.
Du læste i Ordet, at du skal sige tak under alle forhold. Det er Guds vilje med
dig. Gud forventer, at du bringer Ham dit hjertets fulde tak. Han ønsker
dagligt at se dig, og have nær kontakt med dig. Der er jo også så uendelig
meget at sige tak for. Skulle du lave en fortegnelse over alt det, der er at sige
tak, blev du aldrig færdig.
Du må lære at sige tak, for det der er svært for modgang og alt det tunge, og
for det du ikke forstår. Gud sender aldrig noget til os, som er meningsløst. Alt
skal komme os til gode. Det har Gud lovet i sit Ord.
Glem ikke at sige tak.
Amen
Else Käs