23. marts. Jesus taler om autoritet....

Glæd jer ikke over, men! Hvorfor bruger Jesus en negativ tilgang til det, han her vil sige? Det Jesus taler om er autoritet i den åndelige verden. Man kan da godt glæde sig over det, hvis man har indflydelse og autoritet. Personligt har jeg da været opmærksom, på den autoritet jeg havde i kraft af min lederstilling, i en virksomhed.

Det mange ikke er opmærksom på, er det ansvar der følger med at have autoritet. At alle beslutninger man tager har konsekvenser, som man står til ansvar for kan føre til kritisk af beslutningerne. Det Jesus fortæller disciplene er, at de ikke skal glæde sig over at have autoritet, men over det åndelige udbytte de har fået. Dog, glæd jer ikke over, at ånderne adlyder jer, men glæd jer over, at jeres navne er indskrevet i himlene. Luk.10,20.

Glæd jer over, at I er registreret ikke i en eller anden jordisk organisation men i himlene. Jeg har mødt mennesker, der var meget optaget af deres åndelige autoritet. Jeg har sommetider ønsket, at jeg havde mere åndelig autoritet, men om det siger Jesus selv, salige er de sagtmodige for de skal arve jorden Math.5,5. Jeg tror Jesus vil, at al autoritet skal udøves i en sagtmodig attitude, og uden at vi spiller med åndelige muskler.

Jesus var ikke stereotyp i den måde, han udøvede autoritet på. Når Jesus udøvede sin autoritet over for farisæerne og de skriftklove, brugte han et andet og et mere autoritært sprog, end da han oprejste enkens søn fra Nain eller den krumbøjede kvinde i en synagoge.

Vi kan bede og tro på, at Han hører os, og udruster os til livet

sammen med Ham, her kan vi ikke tage noget selv, vi er helt

afhængige af Guds nåde.

Aron Jensen