23. april. Hold fast i troen uden at vakle.

Kol. 1:21

I, der engang var langt borte fra Gud og fjendtligt indstillede over for ham på grund af jeres onde handlinger, er nu blevet forsonet med ham.

Jesus selv er uden begyndelse, evig, men alt har sin begyndelse i ham:

skaberværket, udvælgelsen i den gamle pagt, forsoningen på korset, opstandelsen fra de døde, udgydelsen af Helligånden.

 Alt er skabt af Ham og til Ham, for at Han skulle være den ypperste af alle.

Israels Folk er et forbillede for os. De sejrede, når de handlede i tro på Guds ord. Handlingen var altså et resultat af deres tro.

I Ap. G. 3 læser vi om helbredelsen af den lamme mand i Jesu navn. Peter og Johannes havde hørt Jesu ord til dem, og nu handlede de spontant i overensstemmelse med det, de havde hørt.

De siger: ”Ved troen på Jesu navn har hans navn bragt denne mand, som I ser og kender til kræfter”-

Det er altså vor handling i tro på Jesus navn, der får troen til at virke i andre. Gud har besluttet, at alt i hans rige må tilegnes i tro. Intet kan erhverves ved liturgier eller formularer, men kun ved at handle i tro frigøres Guds kraft.

At handle i tro føles ofte som at træde ud i den blå luft, men vi må huske, at Gud har forordnet det sådan, at han står bag os med hele guddomsfylden i Jesus Kristus.

Lad da også denne dag være en dag levet i tro på Guds Ord.

Aron Jensen