22. okt. ForventningJosva1:5b-7a Jeg lader dig ikke i stikken og svigter dig ikke! Vær modig og stærk,
for du skal give dette folk det land i eje, jeg lovede deres fædre at give dem. Ja vær
modig og stærk!
Sådan lød Guds budskab til Josva. Josva tog imod udfordringen i tro på, at Gud
havde lovet at være med ham i den store opgave at lede et folk, der hele tiden
knurrer og gør oprør.
Josva havde forventning og tro på, at når Gud havde sagt, at han ville være med
ham, så troede han på det og handlede efter det.
Det er vigtigt at vide, hvad man tror på! Det er vigtigt for mig at klargøre for mig
selv, hvad grundlaget er for min egen tro. Det er naturligvis troen på det, Jesus har
gjort for os og dermed også for mig.
Vi i har alle sammen nogle forventninger til os selv og til andre. Det kan være
positive og negative forventninger. Det er derfor vigtigt at kende sine forventninger.
Vi glæder os til opfyldelsen af vore positive forventninger, hvorimod vi gruer for
opfyldelsen af negative forventninger.
Jeg tror, vi alle som børn har haft store forventninger til jul og fødselsdag uden at få
vore forventninger indfriet.
Josva valgte at tro Gud og handle i overensstemmelse med Guds plan og hold fast
ved troen på hans løfter.
Hvad vælger vi? Hvis vi har alle vore forventninger rettet til os selv eller andre
mennesker, vil vi få skuffelser, derfor må vi rette vore forventninger til Gud. Hos
Gud er der ubegrænsede resurser og mulighed for hjælp i enhver situation.
Lad os da rette vore forventninger til Gud, og i tro tage imod det, han har lovet i sit
ord. Gud har givet os løftet om et evigt liv, hvilket giver os en dyb tryghed og fred i
vore hjerter og tanker.
Aron Jensen