22. dec. På nådens dag hjælper jeg dig ....

 

Det hedder jo; I nådens tid bønhører jeg dig; På nådens dag hjælper jeg dig; Se, nu er det den nåderige tid, se, nu er det frelsens dag! 2. Kor. 6:2. Om få dage er det jul, Hvad er det, der har den største betydning for dig ved julen? Jeg er helt klar over, at det afhænger af alder og vores forhold til baggrund og indstilling til livet med Gud.

Helt sikkert. Så er der ingen jul uden evangeliet om Jesu komme til jorden. For os der tror, er det en helt central beretning om Guds indgriben i menneskenes verden. Derfor er de få sætninger i 2. Kor. 6 af stor betydning for dem, der tror.

Jesus blev født i et hjemland, som var besat af Romerne, et land fyldt med tanker om oprør og fantasier om at drive Romerne ud. Nogle af de senere apostle var involveret i oprørsbevægelse og troede, at Jesus nu ville drive fjenderne ud af deres land.

Jesus havde dog en anden dagsorden; Jesus skulle sætte hele menneskeheden fri. Det gjorde Han også, men det skete på en meget makaber måde; døden på korset. Der blev hele menneskehedens synd sonet, og enhver der tror, blev sat fri for sin synd, og fik et løfte om evigt liv.

Det er på denne baggrund, at citatet fra 2. Kor. 6. får sin store betydning. Endnu er det en nådens tid endnu er Gud at finde. Troen på Jesus giver den helt rigtige klangbund i julen, og lader vor tak stige op til Gud, mens vi glæder os over den fantastiske frelse Han har givet os del i.

Nu er det nådens tid, i nådens tid bønhører jeg dig!

Aron Jensen