21. april. Alt er tilladt, men .......

Alt er tilladt mig, men ikke alt gavner. Alt er tilladt mig, men jeg skal ikke lade noget få magt over mig. 2. Kor. 6:12. Der er mange, som har nydt friheden, og aldrig kom videre end til nydelsen.

Jeg har mødt mange, som har været bundet af en ny slags lov, som absolut skal overholdes. Jeg kan også se, at nogle normer er bestemte af forskellige kulturelle opfattelser. For eksempel er det nordlige Jylland stærk præget af Norske regler og fordomme.

Mit ærinde er ikke at fordømme nogen eller at dele op i grupper, men udelukkende at pege på Guds ord.

Alt er tilladt mig, fordi det er ikke mere loven, der fortæller mig, hvad jeg må og ikke må. Alt dette har Paulus jo gjort rede for i sine breve. Men hvad angår det os? Skal vi fortsætte med love og regler? Ja, i nogen grad helt personligt, for Helligånden vil vise os, hvor langt vores personlige frihed går.

For det er jo det, Paulus taler om. Når der ikke er en lov, så må vi jo være os selv der skønner, hvad siger Bibelen. Så har vi også fralagt os retten til at bedømme og korrigere andre, for vi skal jo ikke opstille nye krav til andre, bare fordi vi ikke selv har mere frihed.

I denne sammenhæng er det vigtigt, at vi selv bliver inden for det, Helligånden har vist den enkelte af os. Fordømmelse bliver resultatet, når vi overskrider vore grænser. Så lad os leve i den frihed vi har fået betroet, og undlade at måle os med andre. Vi skal jo ikke konkurrere med andre på dette område.

Gud velsigne den enkelte til at leve i åndelig frihed med glæde.

Aron Jensen