20.nov. Frygt ikke.

Det største du kan komme til at opleve, er at høre Gud til, at være Hans barn.
At kunne sige fra dybet af dit hjerte, Jeg er Hans! Gennem troen på Jesus
Kristus er du Hans ejendom. Gennem troen har du tilegnet dig disse herlige
ord: ”Frygt ikke, jeg genløser dig, jeg kalder dig ved navn, du er min.” Esajas.
43: 1.
Du er Hans, når du vågner om morgenen. Husk da at takke Ham for den
dejlige dag, Han har beredt for dig. Du er Hans, når du færdes i trafikken, når
du er på din arbejdsplads, når du spiser og drikker, i din fritid, og når du
sover. Du er Hans i liv og død. Det er en vidunderlig tilstand at være i.
Når du er Hans, så ved du også, at Han vil give dig alt, hvad du har brug for.
Det har Han lovet: ”Så skal da min Gud, rig som Han er, herligt i Kristus
Jesus fuldt ud give jer alt, hvad I trænger til.” Filip. 4: 19. Han vil give dig
syndernes forladelse, vished, fred og glæde, ny kraft. Han vil dagligt holde dig
fast og bevare dig. Han vil værne dig mod alle onde magter og føre dig frem
til sejr. Fordi du er Hans, vil Han også føre dig hjem til himlens herlighed, ikke
fordi du har fortjent det, men fordi du er Hans ejendom. Og fordi Han vil have
dig hos sig.
Du tilhører ikke dig selv, ikke verden, ikke synden. Du tilhører Jesus. At
tilhøre Jesus sådan må ikke kun være en talemåde for dig. Det må kendes på
dig og gøre sig gældende i hele dit liv.
Tvivl og uro, alt må fly, Han har købt dig helt til sin, Du er frelst, en ny
skabning, Du er Hans og Han er din.
Amen
Else Käs