20. okt. Hvad er villighed?Matt. 21:28 Beretningen om de 2 sønner, som Faderen sendte ud for at arbejde i
vingården.
Hvad er villighed? Heraf udleder vi, at villighed, har med vort hjertes indstilling at
gøre.
Ingen af de to sønner havde lyst til at gøre, hvad de blev bedt om! Alligevel var der
en stor forskel på deres måde at handle på. Den ene siger nej, men går alligevel,
mens den anden siger ja og gør ingenting.
Hvad er resultater af villighed?
Markus:16:15-20 Jesus gav denne befaling: ” Gå ud i hele Verden og forkynd det
gode budskab for alle mennesker”. ”Og disse tegn skal følge dem, som tror”.
Resultater udebliver ikke. De drog ud, og Herren virkede med og stadfæstede Ordet
ved de tegn, som fulgte med.
Denne beretning om, hvordan Gud virker igennem sine villige disciple, synes jeg må
være den mest direkte opmuntring, vi kan få til at handle på, når Gud taler til os.
Hvad er resultatet af uvillighed?
Læs Matt. 22:3 Invitationen til bryllupsfesten sendes til de udvalgte, som siger nej
tak. Følgen af dette nej er, at de som ellers stod udenfor bliver tilbudt at deltage i
festen i stedet for.
Hvorfor være villig? Fordi Jesus elskede os først, og fordi Jesus beder os om at
handle i tro på hans løfter. Lad os da på grund af ovenstående altid være villige til
med stor frimodighed at fortælle andre om, Hvad Jesus har gjort for os.
Aron Jensen