20. feb. Faste.

”Men at være Gud nær er min lykke, jeg tager min tilflugt til Gud Herren, så jeg kan fortælle om alle dine gerninger.” Salme 73. 28.

Selvom denne tekst ikke drejer sig direkte om faste, er det vel således at være Gud nær dybest set er, hvad den kristne faste handler om. For salmisten Asaf var det i nærværet med Gud, han oplevede lykken. Her mødte han Guds uendelige kærlighed. En kærlighed der rækker langt ud over, hvad vi fatter og forstår, hvilket kommer til udtryk i, at han lod sin egen søn lide alverdens pinsler og kvaler for til sidst at lade ham lide døden på et usselt kors for at frelse os. Det er ufatteligt og uforståeligt ud over alle grænser. Det er denne Gud, der opfordrer os til at give afkald, for at vi kan komme tættere ind i et intimt kærlighedsforhold, hvor han hvisker kærlige og livgivende ord til os. I dette guddommelige nærvær bliver vi også afklarede og målrettede i vort engagement. Således oplever jeg det – en oplevelse mange deler med mig.

Selvom jeg ikke er ukendt med at faste og gerne deler mine erfaringer herom, vil jeg dog anbefale jer at gå ind på Peter Tinggaards hjemmeside for nærmere informationer om hvordan og hvorledes, når det drejer sig om det rent praktiske omkring faste og fastens betydning for et sundt og stærkt åndeligt liv. Det er et område, han specielt har fået lagt på hjerte og véd rigtig meget om.

 Knud Mortensen