2. jan. Forfærdes ikke....

”Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer? Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er.” Johs. 14. 1 -3.

Ved et årsskifte i en mørk tid kan der være grunde nok til at forfærdes. Selvom vi opfordres til at tage en dag ad gangen og ikke bekymre os, er det nærliggende at tænke på, hvad det nye år mon vil bringe ikke blot af lykke og velsignelser, men også af ulykke og elendighed set i lyset af, hvad de senere år har budt på. Meget tyder på, at vi er inde i denne tidsepokes afslutning. Trængslerne tager til. Her lyder Kristi ord til os ved årsskiftet i en mørk, trængselsfyldt tid: ”Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig!” Ligeledes opfordrer han os til at være bevidste om de evige boliger. Han er selv gået bort for at gøre en plads rede for os. Vi kan blive så jordbundne, at alt kommer til at dreje sig om livet her; men Kristus opfordrer os til at se fremad og opad – noget bedre venter forude.

I Åbenbaringsbogen kan vi til opmuntring og trøst læse om den nye himmel og den nye jord, hvor der står: ”Nu er Guds bolig hos menneskerne, han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Thi det, der var før, er forsvundet.” Åb. 21. 3 - 4.

Knud Mortensen