19.nov. Enhver som gør synden, er syndens træl. Joh. Ev.8.34.

Denne lille udtalelse fra Jesus fik igen jøderne op på mærkerne. De havde
aldrig trællet for nogen. De var efterkommere af Abraham, så det var en uhyrlig
beskyldning i deres ører. Vi møder den samme holdning i dag. ”Vi er ikke
syndere, for vi er både døbt og konfirmeret, så kom ikke og tal om, at jeg er en
synder. Det er den almindelige argumentation, fra mennesker i dagens
Danmark. Nu er det sådan, at man ikke vil tale om synd, bare man holder landet
love, så får man automatisk evigt liv. Denne indstilling har bred tilslutning
imellem mennesker, der er man først en synder, hvis man er optegnet i Riebers.
De fleste har nok det ydre i orden, men synden er det, der udspringer af vore
egne holdninger og handlinger. Og her er det, at synden viser sig og bliver
synlig for os selv.
Det første der herefter sker, er at vi forsøger, at fornægte den overfor vor egen
samvittighed, som fortæller os at noget ikke er, som det burde være. I den
situation er vi meget følsomme, hvis nogen kommer til at røre ved den dårlige
samvittighed vil vi straks forsøge at forsvare os på en eller anden måde.
Her lærer Guds ord, at vi stedet for at søge at bortforklare vore handling straks
bekender den, som det fejltrin den er. Det er en fantastisk hjælp til os, at vi på
denne måde kan blive fri for syndens byrde.
Farisæerne også nutidens farisæere forstår ikke den fantastiske kraft, der
ligger gemt i denne enkle regel; ”Hvis vi bekender vore synder, er Gud trofast
og retfærdig, og Han tilgiver os vores synd, og renser os fra al uretfærdighed”.
Aron Jensen