19. marts. Målbevisthed i vore liv.

De fleste af os ønsker at have et mål for vores liv, så vort liv bevæger sig i den ønskede retning. Det kan være alt muligt man ønsker, som dreng ønskede jeg en motorcykel, og senere ønskede jeg mig en bil. I løbet af nogle år nåede jeg begge disse mål. Men det var jo ikke livsmål, selvom jeg havde meget glæde af dem, så var de for små at leve på.

Jeg er af den opfattelse, at det er meget vigtigt med Målbevidsthed i vores liv uanset, hvad vi beskæftiger os med. Så skete der det, at jeg i min ungdom mødte Jesus, og det ændrede tingene for mig. Jeg havde gået frem efter materielle mål, dog andre og større end mine første mål.

Nu stod jeg over for Bibelens målsætning, udtalt af Jesus: ”Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift.” Mat. 6,33.

Læg mærke til, at det Jesus siger vender tingene på hovedet. Alt det, vi som mennesker jager efter, er noget vi skal betragte som en tilgift.

Det vigtigste for os skal altså være at søge Guds rige. Det betragtes som vigtigere end at tjene en god løn og leve i velstand. Det er jo det stik modsatte af den almindelige opfattelse i verden i dag. Man har endda sat en norm for, hvornår man lever under fattigdomsgrænsen.

Hvordan søger man så Guds rige? Jesus har givet grundlaget for et liv i Guds rige, Han beskriver det i Mattæus Evangeliet i kapitlerne 5, 6 og 7. Her listes det op, hvad der ventes af borgene i dette rige, både den personlige etik og samlivet i fællesskabet. Det er jo ofte på disse punkter, vi fejler. Vor søgen bliver da at bede om kraft til at leve et sådant liv både personligt og i fællesskabet.

Aron Jensen