19. feb. Martha og Maria.

”Mens de var på vandring, kom Jesus engang ind i en landsby, og en kvinde ved navn Martha tog imod ham. Hun havde en søster, som hed Maria. Hun satte sig ved Herrens fødder og lyttede til hans ord, men Martha var travlt optaget af at sørge for ham.” Lukas 10. 38 – 4o.

 Alt skal være i orden, når fornemme gæster kommer på besøg. Martha havde travlt. Har jeg nu husket det hele? Bekymringer begyndte at fylde hendes sind i en sådan grad, at da gæsten kom, var hun slet ikke faldet til ro. Hendes sind og tanker var et helt andet sted end hos gæsten. Det var jo ellers ham det hele skulle dreje sig om. Der var stadigvæk noget, der måtte gøres. Huset skulle være clean, maden klar og påklædningen på plads. Jo, hun havde god fornemmelse for, hvordan man tager imod værdsatte gæster. Dette til trods var hun ikke selv klar og på plads, hvilket selvsagt burde være det allervigtigste.

Maria havde en hel modsat holdning. Hun havde set frem til Jesu besøg og var alene fokuseret på ham. Straks han kom ind ad døren, satte hun sig ved hans fødder og lyttede til hans ord. Her fandt hun fred og hvile. Da Martha bebrejder hende for, at hun ikke ligesom hende gør alt for, at det hele skal være i orden, siger Jesus til hende: ”Martha, Martha! Du gør dig bekymringer og er urolig for mange ting. Men ét er fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende.”

Vi lever i en hektisk tid, hvor meget drejer sig om at have styr på det ydre, at leve op til tidens høje krav, hvor alskens bekymringer kan fylde ens sind. Hvad vælger vi? Vælger vi den gode del og sætter os ved Jesu fødder, hvor vi får brændstof, energi og indsigt i, hvad der er Guds vilje for os hver især. Eller? Det er op til os at vælge.

 Knud Mortensen