19. april. Solen skinner og det er forår.

Solen skinner fra en næsten skyfri himmel. Foråret er ved at bryde igennem, hækken har fået grønne skud, og de visne blade falder af, fornyelsen bryder igennem i naturen.

Vi har også brug for at fornyes. Fornyelsen vil ske i vores sind og ånd, som Paulus siger i Romerbrevet 12,2:  ”Tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle, ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje det gode, det som behager ham, det fuldkomne.”

 Ligesom naturen, har vi brug for en forvandling – en fornyelse i vort indre, så vi kan komme på andre tanker end dem, der kommer som et svar fra den gamle natur.

Sindets fornyelse er en proces, som sættes i gang på Guds initiativ og med Guds virkekraft. Vi må medvirke til forvandlingen ligesom planterne, der henter deres kraft fra rødderne, så er det vigtigt for os, at være rodfæstede og rige i Guds ord. Fornyelsen har jo til hensigt, at gøre os levende og dygtige til at høre og forstå Guds tale til os.

Et skøn kan der ikke sættes bud op omkring, for så er det ikke et skøn mere, men en lov. Vi har jo set, hvad lov kan føre til, Da Jesus blev korsfæstet, var det med en lov som begrundelse. Det var jo ikke hensigten med loven, men sådan kunne loven bruges. De forsøgte ikke at skønne, hvad der var sandheden i sagen.

I dette skriftord drejer det sig om for os at kende Guds veje, så vi er i stand til, at vide, hvad Gud mener, når Hans ord taler til os.

Det bygger på et skøn, for loven er indfriet og ophørt ved Jesu død og opstandelse. Derfor, lad os åbne vore hjerter for nådens forår, så vi ved Guds ånd er i stand til at skønne rigtigt.

Aron Jensen