18. okt. Dagens ord

Jeg har et par gange skrevet om, at vi skal være disciple af Jesus. Det lyder meget
let, når man skiver det, men der er jo knyttet nogle opgaver til kaldet.
Ikke sådan ment, man skal være udrustet på en særlig måde med uddannelse og
stor viden. Nej! Alle kan være med og være en discipel. Det betyder heller ikke, at vi
på nogen måde kan føle os bedre end andre, men at vi gør hans gerning.
Jesu gerning var at bevise og forkynde om Guds rige overalt, hvor han kom. Jesus
kom ikke kun for at helbrede de syge, men på sin vandring ynkedes han over skaren
og hjalp de nødlidende.
For at være discipel må man være en efterfølger af Jesus. For at være en efterfølger
af Jesus betyder, at man tror på ham og lever i lydighed overfor hans ord.
Nogle mener, at skal man vidne om Jesus må man være upåklagelig.
Det vigtigste er, at man har mødt ham, og kan bevidne dette møde. Jesus døde og
opstod igen fra de døde, så det at være discipel af ham er, at fortælle andre om dit
møde med ham.
Hvad skal vi så gøre? Vi skal leve vort liv som hidtil, blot med den store forskel, at vi
har mødt ham, der giver fred i hjertet og lover os evigt liv.
Det betyder ikke, at vi på nogen måde skal være bedre end andre, men at vi skal
gøre hans gerning.
Jesu forkyndte Guds riget, gjorde vel og hjalp de nødlidende.
Vi er jo ikke alle sammen kaldet til at være som apostlene Peter eller Paulus. Vi er
kaldet til at være Jesu efterfølgere i vores levetid, og det må gerne kunne ses på
måden, vi lever vores liv på.
Jesus har lovet os både velsignelser og forfølgelser i efterfølgelse af ham, men han
har også lovet, at han vil være med os alle dage.
Der er dog den betingelse, at man er en efterfølger af Jesus, og vi lever i lydighed
overfor Hans Ord.
Aron Jensen