18. dec. For hvis I ikke tror, at jeg er den jeg er....

For hvis I ikke tror, at jeg er den, jeg er, skal i dø i jeres synder. Joh.Ev.8:24.

I denne samtale med en farisæer, sætter Jesus sig selv op på den plads, som han har i forholdet til os mennesker, men ligesom dengang, mener vi ofte, at vi ved bedre. Troen på ham skal ikke styre vore liv, vi kan selv. Ligesom Jøderne havde en lov, som styrede alle deres handlinger, sådan har vi hver især, lavet os nogle rammer, som vi lever efter. Rammer som vi selv synes er både gode og retfærdige. Vi er som regel godt tilfreds med os selv. Så set på den måde ønsker vi ikke at nogen blander sig. Ikke desto mindre er det spørgsmål Jesus stiller lige så aktuelt for os, som det var for dem, Jesus talte til.

Hvad vil vi svare? Tror vi på Jesus, som den han er, eller har vi en anden opfattelse? Jesus var den salvede, som Jøderne ventede, men det ville lederne ikke svare på, for så ville de miste deres autoritet. De foretrak magten frem for sandheden

Vi er nødt til at indse, at vort valg har konsekvenser, både for os selv, vores familie og vore venner.

Det er ikke kun lidt ubehag her i tiden, men det er det evige liv, der står på spil. Det er altså spørgsmålet til os, anerkender vi Jesus, som den han er? Han er den eneste, der kan give evigt liv til os og til verden.

Hvis vi afviser hans tilbud, så vælger vi også, at vi selv vil forsvare vores sag, når vi skal træde frem for Kristi domstol. Jeg tror ikke, at en eneste af os vil klare frisag der.

Spørgsmålet er jo så enkelt. Blot at regne med Jesus som Guds søn og verdens frelser.

Aron Jensen